ชมรมแบบนี้ก็มีด้วย จัดทำโดย อินโนเวชั่นแมน ฉายา $ 21 Million

(1/1)

INNOVATIONMAN:
 :wanwan010: ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย สิทธิบัตรทางความคิด ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
INNOVATION & INNOVATIVE PIWASTAKAM FROM THAILAND
จุดประสงค์ของชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ แก่ นักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง ด้าน การสร้าง ทรัพย์ทางปัญญา โดยตรง ในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ที่มาของคำเรียกว่า ภิวัตกรรม เกิดจาก INNOVATION & INNOVATIVEเพราะกระบวนการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และการพัฒนาระบบใหม่ๆ กระบวนการการจัดการใหม่ๆ ควบคู่กันไป จึงได้มาเป็นคำว่า ภิวัตกรรม เรียกได้ว่า ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ผนวกเป็นหนึ่งเดียวกัน ของผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องจักรอนาล็อก ผสมผสานกับซอฟแวร์ดิจิตอล เป็น ภิวัตกรรม อันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างมีความมีเสถียรภาพภาพสูง และเป็นผลงาน ภิวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการจดสิทธิบัตรเพื่อการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไปยังต่างประเทศ และนำเงินมาพัฒนาประเทศไทย ด้วยผลงาน ภิวัตกรรม ที่ได้มากับทรัพย์สินทางปัญญา ที่ทรงคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ โดยชมรม ภิวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะแน่นการสอน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เท่าๆกันและมีหัวข้อย่อย เพื่อสอนด้านทรัพย์ สินทางปัญญา ทั้งในเรื่องของ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า เพื่อให้ในกลุ่ม ที่เป็นสมาชิก มีความรู้มากขึ้นด้วย และยังเสริมและผลักดันสินค้าในกลุ่มสมาชิกให้เกิดการซื้อขายกันเองและหาช่องทางการส่งออกด้วย และสมาชิกที่จะดำเนินการจดทะเบียน ทางกลุ่มก็จะให้คำแนะนำเพื่อให้อำนาจสิทธิคุ้มครองและสร้างโฆษณา ให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดย ทรัพย์สินทางปัญญาที่สมาชิกได้มานั้น จะเป็นมรดกทาง ทรัพย์ทางปัญญาตกแต่ลูกแก่หลาย รุ่นหลังต่อไปโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจ ฝึกฝนได้เป็นนักสร้าง ภิวัตกรรม ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และนำ ภิวัตกรรม นั้นช่วยในเชิงพาณิชย์ และผู้พิการ ได้
ประวัติและความเป็นมาของ ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
โดยได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 โดยผู้จัดตั้ง คือ ว่าที่ร.ต. ไกรฤกษ์ เสวะนา ได้จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ ด้วยว่าได้ประกวด ผลงาน สเกตบอร์ดติดเครื่องยนต์ ชนะเลิศอันดับที่1 ระดับประเทศแล้ว จะสร้างความรู้ให้กับคนไทยที่สนใจสืบไป
สนใจ เป็นสมาชิกติดต่อ 0848141944 คุณ เอก
ภิวัตกรรมทำกำไร คงไว้ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจไทย ส่งผลิตภัณฑ์ขายยังต่างประเทศ

จุดมุ่งหมายและนโยบาย
สำหรับผู้ที่สนใจ ที่ยังไม่มีความรู้ทาง ด้านทรัพย์สินทางปัญญามากนัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า นายห้าง นักเขียนโปรแกรม นักแต่งเพลง ร้านอาหาร ร้านขายขนม นักวาดรูป นักออกแบบ ดีไซเนอร์ ร้านซักอบรีด กลุ่มนักแสดงอินดี้ นักร้องและนักแต่งเพลง (แต่งเองร้องเองจดลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรดี) ปรึกษาชมรมได้ หรือทำหุ่นยนต์เหล็ก หุ่นยนต์ไม้เกาะสลัก หุ่นนักรบจากกระดูกไก่ มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเองจริงแต่เนื่องด้วยไม่รู้ศาสตร์ ในการแสดงผลงานให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ที่แท้จริงก็เสียโอกาส หรือผู้เชียวชาญเรื่องเฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องพระเครื่อง การจดลิขสิทธิ์ องค์พระเครื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร แบบผสมประสาน การจดสิทธิบัตร ขบวนการ การจัดทำ การเกษตร ในรูปแบบของต้นเอง เช่น สิทธิบัตร ไม้หอม กฤษณา เป็นต้น หรือ ลิขสิทธิ์ เอกลักษณ์ ลายสัก บนร่างกายหลายต่อหลายคนไม่ได้จดลิขสิทธิ์ ไว้บางคนอาจยังไม่เข้าใจและพลาดโอกาส ในการได้มาซึ่ง ลิขสิทธิ์ นั้นไว้กลับตัวเอง แต่กลับปล่อย โอกาสนั้นไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว จนบางที่งานออกแบบสร้างสรรค์ รังสรรค์ และงานประดิษฐ์ ของต้นตกเป็นของสาธารณะ ไปก็เก็บมาเสียดายในภายหลังและไปเล่าบอกใครต่อใครเชื่อว่าเป็นของผลงาน ลิขสิทธิ์ของคุณ ใครจะเชื่อว่าเป็นของคุณ
ค่าสมาชิกรายปี 350 บาทต่อปี หากท่านเป็นสมาชิกชมรม ภิวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะได้รับสิทธิ พิเศษ ทางด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, การค้า, เทคโนโลยี, และเศรษฐ์กิจ และข่าวสมาชิก ผู้ประสบความสำเร็จ โดยข้อมูล ข่าวสารจะแบ่งออกเป็นหลายๆด้าน IT ประกาศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น FTA มีผลต่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร ช่องทางการตลาดและสร้างแบรนด์ โลโก้ และ สโลแกน ของท่านให้ติดตลาด ให้ข้อคิด ทำไม่ต้องออกแบบโลโก้ให้ติด ตลาดนำกระแสและ ออกแบบโลโก้อย่างไร ให้ติดตาติดใจผู้ดู เหมาะสมกับสินค้า จำง่าย ซื้อสั้น เรียกง่าย ละมุนละไม สโลแกนโดนใจ ข่าวช่องทางการตลาด อย่างเช่น การขายสินค้าในเว็บwww.ebay.comต้องทำอย่างไร “ ทำการค้าในเว็บจนชำนาญและมีลูกค้าเยอะจนได้ผู้ร่วมลงทุนที่ดีก็เป็นเสือใหญ่แห่งการส่งออกได้สบาย” สินค้าคุณสามารถขายในเว็บ www.ebay.com สินค้าของคุณขายในนี้ได้หรือไม่คุ้มค้าขนส่งหรือไม่หรือฝากสมาชิกขายไปก่อน เพื่อเรียนรู้วิธีการขายและโครงเว็บอีเบย์จากเพื่อนสมาชิกไปก่อน เว็บที่ขายของจำนวนมากๆ ส่งกันที่เป็น 10 เป็น 100 ชิ้นก็จะเป็น www.Alibaba.com
และความรู้ด้านลิขสิทธิ์ขั้นสูงโดยลงทุนต่ำ ด้วยเว็บประวัตินานาชาติ
กิจกรรม มีการจัดอบรม เชิงวิชาการและกิจกรรม ครั้งใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ ของอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน มกราคม มีกิจกรรม สัมมนา วิชาการ และการแสดงภิวัตกรรม กลุ่มเล็กๆ การให้ความรู้ ทำไม่ต้องมีเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรเกิดขึ้นได้ อย่างไร การสร้างสมองให้คิดเป็นด้าน ภิวัตกรรม และการจดสิทธิบัตร อย่างไรให้คุ้มครองผลประโยชน์มากที่สุด การนำเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ มุมมองวิชาการของนักวิชาการ ต่อ ภิวัตกรรม ให้แง่คิดว่าสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างไรเป็นแบบดอกไม้ประดิษฐ์ และ ภิวัตกรรม ไม่ใช่ การย้อมสีเสื้อผ้าบาติก แบบใหม่ แต่ ภิวัตกรรม ทำเสื้อผ้าติดแอร์ด้วย ทำอย่างไร ถ้าฝึกรองคิดหลักการง่าย นำเอาเซรามิค หล่อเป็น เม็ดเล็กๆและเย็บติดเสื้อผ้า ช่วยให้เสื้อผ้าที่คุณใส่ มีอุณหภูมิลดลง และผิวของคุณสัมผัสกับเซรามิค ที่เย็น ทำให้เสื้อที่คุณใส่สบายเหมือนติดแอร์ และ การสร้าง ภิวัตกรรมอย่างง่าย กับการออกกำลังกายไปด้วยพร้อมกับการได้งานสวนข้างบ้าน เช่น จักรยานติดเครื่องตัดหญ้า วิธีคิดค้น การออกแบบโมเดล ใช้ความเร็วในการปั่นจักรยาน กลไกลานเครื่องตัด ต้องออกแบบกลไกอย่างไร การหัดวาดเขียนแบบ Drawing อย่างง่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการจดสิทธิบัตรในอนาคตด้วย

ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย สิทธิบัตรทางความคิด ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
คำพยากรณ์ ในความรู้สึก ของประธานชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
โลกต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจหลายๆจะถูกจำกัดให้แคบลงและเป็นหนึ่งเดียวเป็นแห่งเดียว ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ขาย มีโกนหนวด จดสิทธิบัตร 2 ใบมีแฝดและ3ใบมีดแฝด มีอยู่รายเดียว ที่มีทั้งอำนาจทางการเงินและทรัพย์สินทางปัญญา และเม็ดเงินโฆษณาที่มากสามารถจ้าง นักกอล์ฟ นักเทนนิส นักฟุตบอลโฆษณา แบบแพงมากๆก็จะทำ หรือ ร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อ เลขขี่ 2 ตัวอันโด่งดัง ที่มาทำร้ายธุรกิจแต่เดิมเรียกร้านขายของช่ำ จนการเป็นร้านโชว์ห่วย ทั้งหลาย หรือ ห้างค้าส่งขนาดใหญ่ ชื่อ ทดลองโก้ ดอกบัวก็ขายทั้งถูกและแต่งตั้งเฮ้าส์แบรนด์ให้ยี่ห้อผลิตภัณอาหารและเครื่องใช้ต่างๆต้องผลิตภายใต้ชื่อยี่ห้อห้างตนเอง และผลิตตามสเป๊กและราคาถูกด้วยจนคำว่า ยี่ห้อนั้นสำคัญฉะไหน หรือมาในรูปแบบใหม่ ธุรกิจ เครือข่าย มีทั้ง แบบ อะไรเอ็มเอ็ม ก็ดีขายของด้วยคนบอกคนและใช้สินค้าที่ตนสมัครเป็นเครือข่ายแต่ค่าแรกเข้าแสนแพง แฝงด้วยกำไรถ้าหาก หาสมาชิกได้ จะว่าไปคันปากอยากพูดต่อ เรื่องวงการสิทธิบัตรบ้าง วงการรถยนต์ใหญ่ระดับโลก ก็เพราะกระแส เครื่องยนต์ คอมมอนเรล ก็ทำให้ค่ายรถยนต์บ้าง ค่ายถึงกับต้องขาย บริษัทตนทิ้งไป ให้กับบริษัทสัญชาติ อเมริกัน คือคงยี่ห้อไว้ เพราะไม่มีทางไปซื้อสิทธิบัตรเครื่องยนต์ คอมมอนเรล มาใส่เครื่องยนต์ของตน แต่หลายคนถามว่าเอาก็ตนผลิตได้ก็ผลิตขายเลยสิ มันก็ใช่แต่เรื่อง คำว่า Patent สิทธิบัตรมันเรื่องใหญ่ ว่าแล้วก็คุยต่อจะเป็นค่าย อิเล็กทรอนิกส์ บางค่ายไม่ทันวิจัยเรื่องIT และตลอดจอแบน LCD ก็ต้องขายบริษัทให้กับยักษ์ใหญ่ ผู้คิดค้นทรานซิสเตอร์ไป ถ้ามองออกไป 10 ปีที่ผ่านมา จะไปถ่ายรูปด่วนก็มีอยู่ค่ายเดียว ชื่อ บัวอะไรน่าลอยหรอ ถ่ายได้ 4 ภาพด้วย 2 นาทีได้ไปเลยด่วนสุด ธุรกิจถ่ายรูปด่วนหน้า ขนส่งทำใบขับขี่ หรือ ศูนย์ล้างฟิล์ม ต้องยอมซื้อกล้องถ่ายรูปแสนวิเศษมาใช้กัน แต่พอมาถึงยุคดิจิตอล พ่อค้าบางรายซื้อกล้องมาทำตลาดยังไม่คือทุนเลย ซุ้มถ่ายรูปดิจิตอลหวานแหว แบบคู่รัก หักหน้าธุรกิจกล้องอนาล็อก กันไปเลย เรียกได้ว่าเกิดกันเป็นดอกเห็ด เสือใหญ่ยังต้องยอมให้กับยุกค์ ดิจิตอล หรือถ้าให้เด็ดสุดรวยสุดในโลกทรัพย์สินทางปัญญา บนโลกใบนี้ ต้องยกให้ เจ้าพ่อซอฟแวร์ OS ที่เขาบอกทุกคนว่า เข้าให้โอกาสคุณเปิดหน้าต่าง ให้กับคุณแล้ว ซึ่งลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ของเขาเป็นได้ทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ในตัวมันเอง จน ศาล มะกันปวดหัวไปตามๆกันกับศึก OS ระหว่างหน้าต่างกับผลไม้กัดแหว่ง และการผูกขายการตลาดซอฟแวร์ แต่เรื่องของเรื่อง เถียง เขาไม่ได้หรอก เขาเป็นผู้ประดิษฐ์ ข่าวบางว่าเขาเรียนไม่จบ มหาลัย เริ่มต้นมาเขาใช้ชื่อว่า หน้าต่าง55 และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนหลายๆอย่างเริ่มต้นด้วย พิมพ์ดีด หันมาซูฮก ให้กับเขา แต่เข้าก็ฉลาดกว่าค่ายผลไม้ ถูกกันแหว่ง ว่าซอฟแวร์ทุกอย่างต้องมี บัก หรือไวรัส เป็นอุปสัก เกิดขึ้นได้เสมอถ้าเขาใจมันและแก้ไขมันถูกจุด จนเกิดธุรกิจหลากหลาย ต้องใช้ซอฟแวร์เขาจนเขา เอาบริษัท เข้าตลาดหุ้นเพื่อเพิ่มความหน้าเชื่อถือและการตลาดทั่วโลก แต่ข้อกังขาอย่างร้ายแรงของคนไทยว่าซอฟแวร์ถูกต้องตามกฎหมายลายเส้น นั้นต่อหนึ่งเครื่องเป็นหมื่นบาทไทย พูดไปมันก็เจ็บใจเงินเขาแพงเศรษฐกิจเขาดี น่าเสียใจทีนักสร้าง ภิวัตกรรมไทย มีน้อยมาก น่าจะสร้างก่อนให้เขาใช้ก่อนและต้องมาจ่ายเงินค่าซื้อลิขสิทธิ์คนไทยกันบ้าง เข้าเรื่องต่อ แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้น ตัวหนังสือเขียนของคนไทย ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหง เราประดิษฐ์มาและเป็นทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ของท่านให้คนกรุงสุโขทัยและกรุงสยามใช้กันมายาวนาน
แต่มันกลับบอกว่าถ้าเป็นในซอฟแวร์ผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร(ฟอนต์) ยังพูดอีกด้วยนะถ้าในอนาล็อก (ถ้าคุณเขียนใส่กระดาษ)ด้วยลายมือตัวเองสวยไม่สวยผมจับคุณไม่ได้ แต่ถ้าคุณมาใช้ในซอฟแวร์ของผม ตระกูล Uคิ่งนิ่ง ต้องเสีย และเป็นเชิงการค้าด้วยยิ่งดี ร้านเกมส์ออนไลน์ ไปจับมาแล้วข่ำๆ เก็บเงินไว้ให้ 1 ปีเต็มๆ ถ้าคุณยอมความเราเอา ห้าแสนบาท แล้วติดตั้งซอฟแวร์แท้สะ นี่ละน่า ทรัพย์สินทางปัญญาเขาดีจริงๆ ยิ่งกว่า ปอบผีฟ้า อีกเข้าสิงไปแล้วและออกมายังโดนค่าปรับอีก “ ผีปอบเขาเป็นซอฟแวร์อนาล็อก คุณซอฟแวร์หน้าต่างเปิดเขาเป็นดิจิตอล และเราทำซอฟแวร์อนาล็อกไม่ได้หรือ อินโนเวชั่นแมน ได้ถ้าเป็นสมัย สักยันต์ วิชาอาคม ไสยศาสตร์ ยังมีผู้ที่มีวิชาแก่กล้าอยู่และจะทำอย่างไรให้คนทั่วโลกมาใช้ลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์อนาล็อก ของเราว่ามันดีจริงๆไม่ต้องมีCPU ไม่ใช้ฮาร์ดดิส แล้วใช้ต้นตะเคียน ต้นกล้วยตานี ข้าวสารเสกและควายธนูเป็นไวรัส แทนคงจะดีแล้วเราจะไปเอาวิชาการนั้นมาได้ไง ต้องให้ ท่าน พุฒาจารย์ เป็นผู้บอกสูตร ว่าทำ ฮาร์ดดิสอนาล็อกอย่างหม้อดินเผา ที่ใช้การบริกรรมคาถาอนาล็อก (ก็เหมือนการเขียนซอสโค๊ดในดิจิตอล)ในเครื่องคอมในปัจจุบัน ที่การบริกรรมคาถา นั้นสามารถ เอาแม่นาคพระโขนงลงไปบันทึกเป็นซอฟแวร์อนาล็อก ได้แต่สมองของ พ่อมากก็สามารถ สื่อสารกับซอฟแวร์อนาล็อกนั้นได้อย่างไร อักขระเป็นภาษาซอฟแวร์อนาล็อกของท่าน ก็เป็นซอสโค๊ดดิจิตอลในคอมในปัจจุบัน ซึ่งบันทึกแถบ แม่เหล็กไฟฟ้าด้วย วิญญาณไว้ในนั้นจริงซิ อินโนเวชั่นแมน เก่งจริงๆ ก็อยากรู้ก็ไปอ่านในหนังสือการ์ตูน อินโนเวชั่นแมน & อินโนเวทีฟเลดี้ สิ ”
ดังนั้น กระผมประธาน ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย ต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่พูดถึงกลุ่มบริษัทหรือแบรนด์ของท่าน ได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะเป็น มารยาท และ จรรยาบรรณ ของชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย แต่ก็ไม่โดยตรงมากนัก แต่กลับดีที่จะได้ให้ความรู้กับผู้อยากรู้ และสมาชิกชมรม หนักบางก็อยากให้ ผู้มาเป็นสมาชิกชมรถได้ มีความคิดทันการการผูกขาดตลาดแบบท่านบาง ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ร้อยตรี ไกรฤกษ์ เสวะนา
ประธาน ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย

การค้ายิ่งใหญ่แค่ไหน ยุคสมัยเปลี่ยนไปมากเท่าใด ไม่ใช่คนที่รวยอยู่จะรวยคงได้ตลอดไป
การสร้าง ภิวัตกรรม ให้คนจำเป็นต้องใช้ รวยได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมั่นคง

ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย สิทธิบัตรทางความคิด ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
หัวข้อเสริมพิเศษ สำหรับสมาชิก
การให้บริการ และสถานที่ในชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
ชมรมมีบริการห้องสมุดเล็กๆ ที่มีหนังสือวิชาการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และในส่วนของงานด้าน ภิวัตกรรม ในบางส่วนเราพอมี สถานที่และเครื่องจักร เป็นต้นว่า สว่านแท่น ,
สว่านมือ, หินเจียร, ไฟเบอร์, เครื่องเชื่อม, ห้องอบสี, ส่วนด้าน คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้โปรแกรม ออกแบบได้ เช่น โปรแกรม invantor Autocad IBM เพื่อรองรับเพื่อน สมาชิกได้มาฝึกฝนการใช้งานและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ในชมรม ภิวัตกรรมแห่งประเทศไทย โดยทางชมรมได้ทุนและเงินบริจาค ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกหรือสปอร์เซอร์ จากบริษัทเอกชน และเงินบริจาค จากผู้เห็นโอกาสและการสร้างโอกาสให้รุ่นน้องอีกต่อด้วย ทาง ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี ไกรฤกษ์ เสวะนา
ประธาน ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
เป็นชมรมเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มบริษัท KITH เป็นสปอนเซอร์หลัก

กฎกติกามารยาท และ ธรรมเนียมการเคารพ
# ไม่แสดงออกถึงเกียรติและสถาบันที่ตนเองมีอยู่
# ไม่ยกเขาข่มท่าน # ไม่แสดงตนเป็นคนเก่งและมีผลงานดี # ให้เกียรติกับผู้สูงอายุกว่า
# ให้การยกมือไหว้ผู้สูงอายุกว่า
# ชูนิ้วโป้งให้กับผู้สร้าง ภิวัตกรรม ผลงานสำเร็จ
# ยกมือOK ให้กำลังใจแก่ผู้ สร้างภิวัตกรรมและ ผลงานรอยืนจดสิทธิบัตรอยู่
# ให้รอยยิ้มกับผู้ได้แสดงผลงาน
# ให้การปรบมือแก่ผู้ได้สิทธิบัตร
# ให้การจับมือแก่ผู้ถือสิทธิบัตร ขายลายเซ็น, ผู้ร่วมลงทุน, กู้เงินธนาคารและผลิตขายในตลาด, ขายโอนสิทธิบัตร
ใบสมัคร ชมรม ภิวัตกรรม แห่งประเทศไทย
เฉพาะเจ้าหน้าที่
หมายเลข.................วันที่...............

ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................................
ที่อยู่...
หน้าที่การงาน...............................................................................................
เงินเดือน/รายได้ต่อเดือน...............................................................
ลักษณะธุรกิจ.........................................................................................
อีเมล์...
เบอร์โทรศัพท์....................................................................................

เปอร์เซ็นต์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็น ( ขีดถูกที่วงกลม )
O 0% ไม่เป็นเลย
O 10 % พอรู้บ้าง
O 30% ใช้บ้าง
O 50% ใช้เป็นแต่ไม่เก่งภาษาคอม
O 75% ใช้เป็นมาก
O 100% นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

O ไม่รู้เลย
O รู้แต่ไม่เข้าใจ
O รู้จดสิทธิบัตรอยู่รอรับ

แนวทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

O อีเมล์
O ส่งทางจดหมาย ตามที่อยู่ของท่าน
อาชีพ สายงานที่ท่านทำอยู่และความสารถรถพิเศษ ที่สนใจและ
จดทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต (เลือกได้หลายข้อ)

0 นักแต่งกลอน 0 นักออกแบบท่าเต้น 0 นักเขียน 0 นักแต่งเพลง 0 นักวาดภาพ
0 นักวาดภาพการ์ตูน 0 นักแต่งเพลงร้องเอง(แนวอินดี้) 0 นักแต่งมอเตอร์ไซค์ ออกแบบอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ 0 นักออกแบบตู้เครื่องเสียง 0 นักสร้างผลงานแนวอินดี้ 0 ครูเพลง
0 วงดนตรีพื้นบ้าน 0 วงดนตรีหมอลำซึ่ง 0 คณะลิเก 0 วงดนตรีรำวง 0 ครูมวยไทย
0 ครูมวยโบราณ 0 ครูมวยแนวประยุกต์ 0 หมอดูพยากรณ์ 0 ครูหัตถกรรมพื้นบ้าน
0 นักปราณ์ชาวบ้าน 0 นักสักลาย/ลงลักษ์สักยันต์ 0 ข้าราชการและมีผลงานเตรียมไว้หลัง
0 พ่อค้า 0 หมอ 0 วิศวกร 0 สถาปนิก 0 ดีไซน์เนอร์ 0 แซลแมน 0 นักเรียน
0 นักศึกษา 0 อาจารย์สอน 0 ครูสอนร้องเพลง 0 นักเขียนโปรแกรม
0 นักออกแบบโลโก้ 0 คนชอบพระเครื่อง 0 คนชอบแต่งรถสวย 0 คนชอบแต่งรถแรง
0 นักออกแบบท่อเฮดเดอร์ 0 นักต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0นักคิดค้นสูตรอาหาร
0 อู่ซ่อมรถแนวเทคโน ชอบสรรค์สร้างภิวัตกรรมใหม่ 0 พนักงานบริษัทมีไอเดียเด็ด/พรสวรรค์สูง
0 ผู้รับเหมาก่อสร้าง/นักออกแบบรวดลายเหล็กดัด 0 นักออกแบบจัดสวน/ตุ๊กกะตาดินเผาไอเดียตัวเอง 0 นักออกแบบ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน
 :wanwan035:

http://www.thaicomic.com/forum...ef79f6000170465efe5e84e21d19a9

HeyHaaaaa:
เอาจิงเหรอเนี๊ยะ เริ่มมาตั้งรกรากที่เสียวแล้ว  8)

minigear:
เอาละครับ เทพชั้นพรหมมาจุติที่ไทยเสียวอีกรายแล้ว ต่อจากคุณ websnow

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ