**ยิ้มไว้ไม่ทุกข์ สนุกดี**

(1/1)

ake:
1. เราเกิดมาไม่ได้มีชีวิตเพื่อมานั่งเสียใจ ในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีต จงรู้จักให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เราทำผิดพลาด ให้ถือบทเรียนที่พลาดไปเป็นครูที่สอนให้เราเข้มแข็งขึ้น

2. การให้อภัยผู้อื่น ในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตแล้ว เป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่าการให้อภัย

3. การที่เราปล่อยวางในบางเรื่องไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการถอยออกหนึ่งก้าว เพื่อจะได้ดูว่า เราควรที่จะก้าวต่อไปอย่างไรให้ดีที่สุด ซึ่งก็เท่ากับว่าเรามีเวลาในการคิดมากขึ้น

4. ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ที่เราต้องการแล้วต้องได้ทุกอย่าง ดังนั้นเราควรมีแผนหลักแผนรองในการดำเนินชีวิต

5. ควรรู้ความจริงว่า เราไม่สามารถบังคับผู้อื่นให้คิดและทำในสิ่งที่เราต้อง การได้ เพราะแม้แต่ตัวเราเอง ยังทำให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เลย

6. การเสียเวลาคิดโกรธการกระทำของผู้อื่น จะมีผลให้เราทุกข์ใจ คนที่เราโกรธเขามีความสุขไปแล้ว แต่ตัวเราเองนั้นกลับต้องมานั่งทุกข์ใจเสียเอง ดังนั้น จงให้อภัยเขาเสีย และหากอยากรู้สึกดีขึ้น ก็นึกถึงคำสอนในพุทธศาสนาว่า ใครทำกรรมใดไว้ ผู้นั้นย่อมได้รับผลนั้น ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม

7. การตั้งหน้าตั้งตาหาวัตถุ หรือความพึงพอใจจากการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้ชีวิต การมีชื่อเสียง ลาภยศ เพื่อหวังว่าจะทำให้เรารู้สึกเต็มและมีความสุข นั่นเป็นแค่ความสุขชั่วคราว อย่าลืมค้นหาความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิต พร้อมทั้งรู้จักแบ่งปันด้วยการให้ แล้วจะรู้ว่าการให้ทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้น

8.สำหรับในข้อนี้ ขอให้ไว้รู้ว่า เมื่้อใดที่เราคิดดี พูดดี ทำดีแล้ว เราก็จะได้รับสิ่งที่ดี ๆ สะท้อนกลับมาเหมือนมุงเมอแรงที่เหวี่ยงออกไปแล้วมันก็จะกลับมาที่เราเอง...

9.เมื่อใดที่เกิดปัญหาขึ้น ขอให้นึกถึงคำนี้ ยิ้มไว้ไม่ทุกข์ สนุกดี

 :wanwan002:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ