คำสอนของเหล่าผู้เป็นนาย

(1/3) > >>

kitdee:
 ตลอดเวลาที่ผมทำงานมา หากได้รับโอวาทดีๆ จากหัวหน้า หรือ ผู้ใหญ่ในบริษัท ก็จะพิมพ์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  วันนี้มีโอกาสดี จึงเรียบเรียงให้ออกมาเป็นหมวดหมู่ได้ตามหัวข้อข้างล่างครับ
 

ค่านิยมของการทำงาน 
(1)คิดทางแก้เสมอ   (Think Solution)
(2)Never Say No
(3)ต้องเร็ว   ต้องถูกต้อง   และแสดงความเป็นมิตร
(4)ลูกค้าเป็นลูกค้าเสมอ
(5)Do the first thing first

 

มโนธรรมประจำใจของผู้เป็นหัวหน้า
(6)หัวหน้าเห็นคุณค่าของพนักงาน  : ฝึกฝนวินัย, สอนสั่งจริยธรรม, ปูพื้นฐานการทำงาน, ยกระดับความรู้อย่างต่อเนื่อง
(7)หัวหน้าให้เกียรติพนักงาน : รับฟังความคิดเห็น, ให้มีส่วนร่วมในการทำงาน , ไม่นินทาลูกน้อง
(8)หัวหน้าต้องมีจิตใจที่ยุติธรรม : ไม่เล่นพรรค เล่นพวก  , ไม่ใช้อำนาจในการข่มเหงทีมงาน , ต้องบริหารทีมงานอย่างเสมอภาค
(9)หัวหน้าต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง :การตรงต่อเวลา , การมีวินัย , ต้องไม่ซุบซิบนินทา ,ต้องเป็นผู้นำในการมองโลกในแง่ดี
(10)หัวหน้าต้องไว้ใจทีมงาน : หัวหน้าต้องกล้าถ่ายโอนงาน เพิ่มอำนาจตัดสินใจให้กับทีมงาน (แต่ต้องทำอย่างเป็นระบบ)
(11)หัวหน้าเปิดโอกาสให้ลองสิ่งใหม่ๆ : หัวหน้าต้องเป็นคนสุดท้ายในการออกความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความสามารถ
(12)หัวหน้าสอนงาน ,พูดจาดี และสื่อสารชัดเจน : การสั่งงานต้องสื่อสารเรื่อง เป้าหมาย( What ) , บอกเหตุผลและความสำคัญของงาน (Why) , ให้ใครรับผิดชอบ (Who)  , มีระยะเวลาเท่าไหร่  (When) , ให้ทำงานประสานกับใคร ที่ไหน ( Where)
(13)หัวหน้ามีหน้าที่หยุดข่าวลือ : เพื่อลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร, เพื่อลดสถานการณ์ที่สร้างความแตกแยกของทีมงาน
(14)หัวหน้าเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่ง Culture ที่ดี : Culture ที่ดีต้องดำรงไว้ Cultureที่ล้าสมัยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัย


อุปนิสัยสร้างทีม
(15)มีความมีวินัย  ซื่อสัตย์  จริงใจต่อกัน : ส่งเสริมการสร้างความสามัคคี
(16)เป็นกันเอง : ไม่ถือตัว ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง  ลดการแบ่งแยก
(17)มองโลกในแง่ดี และมองหาความดีของเพื่อนร่วมงาน  : พฤติกรรมนี้จะทำให้เรารู้สึกชื่นชอบผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และทำให้เราเป็นที่รักมากขึ้น
(18)ไม่ซุบซิบนินทา : การซุบซิบนินทาเป็นสิ่งที่ทำลายความสามัคคีได้มากที่สุด และพฤติกรรมที่แสดงส่อให้รู้ว่าเราใจแคบ
(19)ต้องใจกว้าง : ต้องรู้จักให้อภัย และไม่ควรตัดสินผู้อื่นไม่ดี ด้วยความผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้ง

 

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน
(20)ให้กำลังใจผู้มาใหม่
(21)คนที่เก่งกว่า มีหน้าที่ผลักดัน คนที่เก่งน้อยกว่า ให้ก้าวหน้าขึ้น
(22)ช่วยเหลือชี้แนะซึ่งกันและกัน
(23)ยกย่องชมเชย  ไม่อิจฉาตาร้อน
(24)ตอกย้ำการทำงานเป็นทีม

 

ทัศนคติ  และ ความเชื่อ ที่ส่งเสริมให้เราก้าวหน้า
 (25)จงโทษตัวเองก่อน จนไม่สามารถโทษตัวเองได้ แล้วจึงโทษคนอื่น : แนวคิดนี้จะทำให้เราเรียนรู้ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของตัวเอง
(26)คนเก่ง คือ คนที่สามารถนำพาเพื่อนร่วมทีมให้สามารถผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆนานา จนบรรลุเป้าหมายได้
(27)ประเภทของคนที่แย่ที่สุด  คือ  คนที่ทำลายความสามัคคี ของทีมงาน 
(28)โลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ถ้ามองหาข้อเสียก็จะพบข้อเสีย แต่ถ้ามองหาข้อดีก็จะพบข้อดี
(29)ต้องรักษาคำพูด  รับปากแล้วต้องทำ
(30)ต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ
(31)ต้องมีความยืดหยุ่น  ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
(32)ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ  ต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอ
(33)ต้องมีความเชื่อว่า  ความคิดที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ แต่จุดสำคัญ คือต้องหาข้อสรุปให้ได้
(34)จงอย่าคิดว่าคนอื่นๆจะคิดแบบเรา ถ้าไม่แน่ใจ จงถามก่อน ตัดสินว่าผู้อื่นไม่ถูก
(35)โลกนี้ไม่มีอะไรดียืนยงตลอดกาล ดังนั้นเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(36)ต้องมีจรรยาบรรณต่องาน   

HARRY:
ขอบคุณครับ สำหรับบทความก่อนนอน +1  8)

puwanatlek:
จงภูมิใจในบริษัทคุณครับ เพราะมี ผู้ใหญ่ หรือหัวหน้าที่ดีแบบนี้ หาได้ยากแล้วทุกวันนี้มีแต่พวกบ้าอำนาจ
หัวหน้าคุณมี ความเปนผู้นำสูงจิงๆ สามารถทำให้ ลูกน้อง รึพนักงาน เชื่อมันในตัวและเหนี่ยวรั้งหัวใจของลูกน้องรึพนักงานได้..

adsene5438:
ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ

ข้อ 1.คำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นพรจากสวรรค์
ข้อ 2.คำสั่งผู้บังคับบัญชาถูกต้องเสมอ
ข้อ 3.ถ้าคำสั่งผู้บังคับบัญชาผิด ให้กลับไปดูข้อ 2.

นี้คือหลักปฏิบัติเสมอมาไม่ขาดตกบกพร่องสำหรับความเป็นนายและลูกน้อง ข้อสองและข้อสามสำคัญมาก

stahcus:
ไม่จริง  ;D ;D ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป