ถามเกี่ยวกับ hostgator หน่อยครับ

(1/2) > >>

เทมาเส็ก:
ผมจะต่ออายุแต่ก็ไม่เคยใช้ e web card ถามไรหน่อยนะงับ
New CC Number - อะไรอ่ะครับ
Select Card Type - visa ใช่มั้ยครับ
New Exp Date - อะไรอะ
Start Date - อะไรอะ
Issue Number - ใช่ cvv ปล่าวอะ
Your Password - พาสของบัตรหรอ

อันนี้เป็น billing ของ hostgator

เทมาเส็ก:
ขุด

เทมาเส็ก:
ขุด

sunkoster:
ดูยอดเงินในบัญชี - ผลการค้นหาข้อมูล
 
เลขที่บัตร xxxx-xxxx-xxxx-1234
ชื่อย่อบัญชี xxxx
CVV xxx
ผูกกับเลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x
วันบัตรหมดอายุ 15/2009
วงเงินบัตร (บาท) xx,xxx.xx
ยอดวงเงินที่ใช้ไป (บาท) xx,xxx.xx
ยอดวงเงินคงเหลือ (บาท) xx,xxx.xx

--------------------------

New CC Number - เลขที่บัตร
Select Card Type - visa ใช่คับ
New Exp Date - วันบัตรหมดอายุ
Start Date - ไม่แน่ใจจำไม่ได
Issue Number - ไม่แน่ใจจำไม่ได้ แต่ถ้าช่องเล็กๆ ใส่เลขได้ 3 ตัวก็ใช่คับ
Your Password - พาสคุณเองคับ(ขยายความเพิ่ม พาสที่ตั้งเพื่อลอกอินไว้ตรวจสอบแอคเค้าอ่ะ)

pacapao:
ไม่ได้ใช้ ewebcard  นะ แต่ตอบเท่าที่รู้ล๊ะกัน

New CC Number - เครดิตการ์ด นัมเบอร์

Select Card Type - visa ใช่มั้ยครับ
ของอีเว็บการ์ดเป็นอะไรก็ไม่รู้
ใช้ที่มันเป็นแหละ ไม่วีซ่า ก็ มาสเตอร์

New Exp Date - วันหมดอายุบัตร

Start Date - วันเริ่มใช้บัตร

Issue Number - ใช่ cvv ปล่าวอะ
เปล่า น่าจะเป็นส่วนของบัตรเดบิตการ์ด นะ ไม่เคยใช้เหมือนกัน
CVV น่าจะอยู่ตรง Security Code มากกว่า

Your Password -  น่าจะเป็นพาสของโอสที่ใช้อยู่มากกว่านะ
พาสของบัตรห้ามบอกคนอื่นนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป