สอบถามการทำแถบเมนูเหมือน facebook +1

(1/1)

divinityfair:
คือผมต้องการล็อคเมนูบาร์ไม่ให้เลื่อนเหมือน facebook ครับ
ต้องใช้โค้ดอะไรครับ เสิร์ซหาแล้วไม่เจอ แนะนำเป็นวิทยาทานด้วยครับ
+1 ทุกความคิดเห็น  :wanwan017:

ปล.wordpress ครับ

smapan:
โค๊ด:

<div style="position: fixed;top:0;left:0">ข้อความ</div>

divinityfair:
อ้างจาก: smapan ที่ 19 มิถุนายน 2012, 17:49:38

โค๊ด:

<div style="position: fixed;top:0;left:0">ข้อความ</div>

แทรกตรงไหนเหรอครับ  :wanwan011:
รบกวนด้วยครับ  :wanwan017:

smapan:


เอาโค้ด ที่ให้ครอบ เมนู ล็อคเมนูบาร์ไม่ให้เลื่อน ครับ

divinityfair:
อ้างจาก: smapan ที่ 19 มิถุนายน 2012, 18:19:42เอาโค้ด ที่ให้ครอบ เมนู ล็อคเมนูบาร์ไม่ให้เลื่อน ครับ


โค๊ด:

<div class="navi-primary-container">
           <div style="position: fixed;top:0;left:0">
<?php
                    if(function_exists('wp_nav_menu')) {
                        wp_nav_menu( 'theme_location=menu_1&menu_class=navi-primary navis&container=&fallback_cb=menu_1_default');
                    } else {
                        menu_1_default();
                    }
                    
                    function menu_1_default()
                    {
                        ?>
                        <ul class="navis navi-primary">
    <li <?php if(is_home()) { ?> class="current_page_item" <?php } ?>><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">หน้าแรก</a></li>
    <?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&title_li=' ); ?>
    </ul>
                        <?php
                    }
                    
                ?>
                    </div>
</div>
</div>

ผมครอบอย่างนี้แล้ว แต่แถบพื้นหลังมันไม่เลื่อนตาม ครับ  :wanwan031:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ