ภ.ง.ด 94 คืออะไร มีใครช่วยอธิบายภาษาบ้านๆให้ฟังหน่อยค่าา

<< < (2/3) > >>

atzcret:
อยากทราบเหมือนกัน ^^

pjumpod:
ภงด 91 สำหรับคนที่มีเงินเดือนอย่างเดียว
ภงด 94 สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ มรดก เป็นต้น
ภงก 90 สำหรับคนมีเงินเดือน และมีรายได้อื่นด้วยเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ มรดก เป็นต้น

Amazon จริงๆน่าจะจับเป็นเงินเดือน แต่ติดตรงที่มันไม่มี slip
ถ้าเป็นผม ก็ไม่ไปยื่นนะ ไม่ใช้เพราะไม่อยากจ่ายภาษี
แต่เพราะไมุ่รุ้จะยื่นอะไร ไม่อยากต้องเดินเรื่องเอกสารหลักฐาน
เวลาเขาเรียกหลักฐานก็ลำบากเราอีก  :wanwan044:
ราชการไทย น่าจะทำอะไรให้ง่ายกว่านี้

phakorn55:
เงินที่ได้จากการทำงานพิเศษ ที่ไม่ใช่เงินเดือนครับ

ภงด.94 จะตัดมาเฉพาะหมวด 7-8 ของ ภงด 90-91 ครับ
คุณ icez ตอบได้กระชับกว่าผม แหะๆ ผมน้ำมากไปหน่อย :wanwan012:

nena:
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ชาละวันหรรษา:
ภงด.94 เป็นการยื่นภาษีกลางปี (ภายในสามเดือนหลังจากครึ่งปี คือภายในเดือนกันยายน) สำหรับผู้มีเงินได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

ภงด.91 ยื่นภาษีประจำปีสำหรับผู้มีเงินเดือนอย่างเดียว (ยื่นภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป)
ภงด.90 ยื่นภาษีประจำปีสำหรับผู้มีรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน(รวมเงินเดือนด้วย)(ยื่นภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป)

ปล.ใครที่อยู่ในเกณฑ์ยื่น ภงด.90 จะต้องยื่น ภงด.94 ด้วยครับ (ใครอยู่ในเกณฑ์ ภงด.91 ไม่ต้องยื่น ภงด.94)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว