แจก คุณบุ๊ค

(1/4) > >>

มอมแมม:
ดอทคอมห่างกัน ไปต่อกันเองนะจ๊ะ

Beating Adwords
View the sales page at: http://www.beatingadwords .com/
Price: $67
Download it at: http://www.beatingadwords .com/update/VsqRAmWzeJSx/beatingadwords.pdf
Adwords Empire
View the sales page at: http://adwordsempire .com/
Price: $497
Download it at: http://adwordsempire .com/downloadandbonuses.html
Google Money Pro
View the sales page at: http://www.googlemoneypro .com/
Price: $97.98
Download it at: http://www.wickedfire .com/ebooks/
Note: When the page opens, click on the Google Money Pro folder, then right click on each the 5 .pdf files that form this package and select save as.
Adwords 180
View the sales page at: http://www.adwords180 .com/
Price: $97
Download it at: http://rapidshare .com/files/23308814/Ads180.pdf
Adwords Elite
View the sales page at: http://www.adwordselite .com/
Price: $49.95
Download it at: http://www.ebks .com/paul/
Note: When the page comes up, right click on adwordsmiracle.pdf and select save as.
Adwords Miracle
View the sales page at: http://www.adwordsmiracle .com/
Price: $97
Download it at: http://www.ebks .com/paul/
Note: When the page opens, right click on; adwordsmiralce.pdf and then select save as.
Day Job Killer
View the sales page at: http://www.dayjobkiller .com/
Price: $97
Download it at: http://www.ebks .com/paul/
Note: When the page comes up, right click on dayjob.pdf and select save as.
Google Cash 2005
View the sales page at: http://www.affiliatejackpot .com/
Price: $67
Download it at: http://www.affiliatejackpot .com/priv/pers/files/googlecash2005.pdf
Affiliate Project X
View the sales page at: http://www.affiliateprojectx .com/
Price: $97
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
Definitive Guide To Adwords
View the sales page at: http://www.perrymarshall .com/adwords/
Price: $49
Download it at: http://www.perrymarshall .com/google/dow_only1_sale.htm
Please Note: This eBook is password protected, the password is: adwords
Duvet Dollars
View the sales page at: http://www.duvetdollars .com/
Price: $77
Download it at: http://www.wickedfire .com/ebooks/
Note: When the page opens, click on the Duvet Dollars folder, then right click on each the 6 .pdf files that form this package and select save as.
Guru Slayer
View the sales page at: http://www.guruslayer .com/
Price: $97
Download it at: http://www.wickedfire .com/ebooks/
Note: When the page opens, click on the Guru Slayer folder, then right click on each the 2 .pdf files that form this package and select save as.
Butterfly Marketing Manuscript
View the sales page at: http://www.thebutterflymarketingmanuscript .com/
Price: $97
Download it at: http://thebutterflymarketingmanuscript .com/nowitsfinallyyourturn.htm
Note: This eBook is password protected, the password is: my manuscript
Ultimate Wealth Package
View the sales page at: http://www.ultimatewealthpackage .com/
Price: $49.95
To get this one, go to: http://siteexplorer.search.yahoo .com/
Then type in: http://ultimatewealthpackage .com and hit enter, you will get lots of results. This package contains 9 or more eBooks. Download anything that ends with .pdf to get the complete package.
Autopilot Profits
View the sales page at: http://www.autopilotprofits .com
Price: $27
Download it at: http://autopilotprofits .com/APS.pdf
Blogging To The Bank
View the sales page at: http://www.bloggingtothebank .com/
Price: $97
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: Scroll down the page and find #2, then click on; download book here.
Get Google Ads For Free
View the sales page at: http://getgoogleadsfree .com/
Price: $67
Download it at: http://www.mediafire .com/?frmzn3kjntm
Traffic Manuscript
View the sales page at: http://www.trafficmanuscript .com/
Price: $97
Download it at: http://www.wickedfire .com/ebooks/
Note: When the page opens, right click on Traffic_Manuscript.pdf and select save as
Adwords Confessions
View the sales page at: http://www.adwordsconfessions .com/
Price: $47
Download it at: http://digitalbayer .com/adwordsconfessions.pdf
Adwords Blackbook
View the sales page at: http://www.adwordsblackbook .com/
Price: $197
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=DBYZ1NHN
Average Joe Income Package
View the sales page at: http://www.average-joe-income-package .com/
Price: $57
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=KKNGLI6P
Black Hat Poker
View the sales page at: http://www.curtis-e-poker .com/
Price: $97.77
Download it at: http://www.curtis-e-poker .com/thanx4purchase.html
Real Estate Development Coach
View the sales page at: http://www.realestatedevelopmentcoach .com/
Price: $89
Download it at: http://www.realestatedevelopmentcoach .com/thankyou.html
Satellite TV For PC
View the sales page at: http://www.satellitetvtopc .com/
Price: $49.95
Download it at: http://www.clickbusinessnetwork .com/elite/secure/order321.html
Niche Marketing On Crack
View the sales page at: http://www.nichemarketingoncrack .com/
Price: $47
Download it at: http://digitalbayer .com/Niche-Marketing-On-Crack2.pdf
Adsense Whizz Kid
View the sales page at: http://www.adsensewhizzkid .com/
Price: $77
Download it at: http://d.turboupload .com/de/1744089/y624ohk96h.html
Web 2.0 Traffic System
View the sales page at: http://www.web2trafficsystem .com/?hop=jcomm
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/30160612/web20ebook1.pdf.html
Forex Enterprise
View The Sales Page At: http://www.forexenterprise .com/
Price: $49.95
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
Google Adsense Secrets
View The Sales Page At: http://www.adsense-secrets .com/index1.html
Price: $97
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
Forex Trading Machine
View The Sales Page At: http://www.forex-trading-machine .com/
Price: $97
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
Adsense Arbitrage Voodoo
View the sales page at: http://www.adsensearbitragevoodoo .com/
Price: $97
Download it at: http://rapidshare .com/files/31078456/aav.zip.html
Tag And Ping
View the sales page at: http://tagandping .com
Price: $147
Download it at: http://rapidshare .com/files/31659206/tag.zip.html
Become Hated
View the sales page at: http://www.becomehated .com/
Price: $67
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
High Performance Affiliate Marketing
View the sales page at: http://www.quityourdayjob .com/ebook/
Price: $49.95
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
The Amazonian King
View the sales page at: http://www.amazoniankings .com/
Price: $97
Download it at: http://www.boxdirectory .com/page1.htm
Note: This is included in a pack of 16 eBooks at the above website. To download them click on this link You can also find that link at the top of the page on the above website.
Kontera Content Links Secrets
View the sales page at: http://www.konterasecrets .com/
Price: $47
Download it at: http://www.konterasecrets .com/KonteraSecrets.pdf
Chitika eMini Malls Secrets
View the sales page at: http://www.chitikasecrets .com/
Price: $47
Download it at: http://www.chitikasecrets .com/ChitikaSecrets.pdf
and: http://www.chitikasecrets .com/InternetMoneyTree.pdf
How To Build Profitable Websites Fast
View the sales page at: http://www.buildawebsitefast .com/
Price: $47
Download it at: http://www.buildawebsitefast .com/BuildAWebsiteFast.pdf
Free Traffic With MySpace
View the sales page at: http://freetrafficwithmyspace .com/
Price: $67
Download it at: http://freetrafficwithmyspace .com/ty.htm
The Google Wealth System
View the sales page at: http://www.googlewealthsystem .com
Price: $37
Download it at: http://www.googlewealthsystem .com/thankyoudownloadrms.html
Top Secret Automatic Money
View the sales page at: http://topsecretautomaticmoney .com
Price: $87
Download it at: http://www.topsecretautomaticmoney .com/members5
Email: playzfer1@yahoo.co.uk
Password: P0RH5ZWE
I Create Reality
View the sales page at: http://www.icreatereality .com/
Price: $28.19
Download it at: http://www.icreatereality .com/ICreateReality.pdf
And: http://www.icreatereality .com/HolographicTime.pdf
Marketing Dashboard
View the sales page at: http://www.getitgoing .com/index.html
Price: $59.95
Download it at: http://www.getyourproduct .com/dashboard/main.html
Who Loves Money
View the sales page at: http://wholovesmoney .com/
Price: $97
Download it at: http://rs93.rapidshare .com/files/29009968/I-hate-money.zip
Super Affiliate Handbook
View the sales page at: http://superaffiliatehandbook .com/
Price: $47
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=7E2LKO8Q
Affiliate Secret Formula
View the sales page at: http://www.affiliatesecretformula .com/
Price: $97
Download it at: http://www.hugeuploads.net/790AffiliateSF.zip
Underground Hypnosis
View the sales page at: http://www.undergroundhypnosis .com/index-2.html
Price: $136.37
Download it at: http://www.undergroundhypnosis .com/done/new/
Beyond Manifestation
View the sales page at: http://www.beyondmanifestation .com
Price: $67
Download it at: http://www.beyondmanifestation .com/dlz.html
The Day Trader’s Bible
View the sales page at: http://www.day-traders-bible .com/
Price: $19
Download it at: http://www.day-traders-bible .com/tydtb.php
Instant Money Vault
View the sales page at: http://www.instantmoneyvault .com
Price: $39.95
Download it at: http://www.instantmoneyvault .com/members.php
Bonuses at: http://instantmoneyvault .com/vipmembersarea.php
The Best Deal Ever
View the sales page at: http://www.the-best-deal-ever .com/index.htm
Price: $47
Download it at: http://www.letsallworkathome .com/bddownload.html
Create and flip
View the sales page at: http://www.createandflip .com/
Price: $27
Download it at: http://www.createandflip .com/nononoonlyzzzregistered3.html
Quick And Easy Info Product Creation Guide
View the sales page at: http://www.6figuremarketing .com/infoproduct/guide/main.html
Price: $47
Download it at: http://www.6figuremarketing .com/icg/dwntks.html
Data Entry Bank
View the sales page at: http://dataentrybank .com/
Price: $49.95
Download it at: http://www.dataentrybank .com/Thank_You_For_Your_Purchase.html
Affiliate Cash Blueprint
View the sales page at: http://www.affiliatecashblueprint .com
Price: $19.95
Download it at: http://www.affiliatecashblueprint .com/14675ty2.html
Craigslist Profits
View the sales page at: http://craigslistprofits .com/
Price: $29
Download it at: http://rapidshare .com/files/22915316/craig2.zip
Adwords Voucher Exposed
View the sales page at: http://adwords-voucher .com
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/27137074/adwordsvchrs.rar
Overnight Forum Cash
View the sales page at: http://www.overnightforumcash .com/
Price: $67
Download it at: http://rapidshare .com/files/29791628/Overnight.rar.html
5 Bucks A Day
View the sales page at: http://www.5bucksaday .com/
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/25363893/5bcksjr.pdf
Desperate For Money
View the sales page at: http://www.desperatemoney .com/
Price: $39.99
Download it at: http://rapidshare .com/files/28839037/DesperateForMoney.zip
Social Networking On Squidoo
View the sales page at: http://www.socialmarketing101 .com/
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/23579990/S__q_u__id_oo_megaloblast.zip
The Lazy Pig
View the sales page at: http://www.thelazypig .com/
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/22261450/thelazypig2.zip
Internet Million Dollars
View the sales page at: http://www.internetmilliondollars .com/
Price: $49.90
Download it at: http://rapidshare .com/files/26983910/paperclip.zip.html
The Legacy System
View the sales page at: http://info4u2succeed .com/ecommerce/adk/thelegacy/
Price: $199.99
Download it at: http://rapidshare .com/files/31570969/TheLegacy.zip.html
12 Month Millionaire
View the sales page at: http://12-month-millionaire .com/
Price: $297
Download it at: http://rapidshare .com/files/31660267/12mm.zip.html
Turbo Membership
View the sales page at: http://turbomembership .com/index.shtml
Price: $67 Per Month.
Download April 2007 Products at: http://rapidshare .com/files/31534985/TMApril.zip
And: http://rapidshare .com/files/31536173/keywords.zip
The Scholarship and Grant Guide
View the sales page at: http://www.scholarshipandgrantguide .com
Price: $47
Download it at: http://www.scholarshipandgrantguide .com/ord009312/thankyou.html?cbreceipt=XC945902
iPod Blender
View the sales page at: http://www.ipodblender .com/
Price: $37
Download it at: http://www.ipodblender .com/members1657/?cbreceipt=6WKKL2H9
Software:
Press Equalizer
View the sales page at: http://www.pressequalizer .com/
Price: $97
Download it at: http://www.alexa .com/site/devcorner/zip
Note: When the page opens, type press equalizer into the box that says file name and hit enter. Download the file from the results shown
Submit Equalizer
View the sales page at: http://www.submitequalizer .com/
Price: $97
Download it at: http://www.alexa .com/site/devcorner/zip
Note: When the page opens, type submit equalizer into the box that says file name and hit enter. Download the file from the results shown
Article Post Robot
View the sales page at: http://www.articlepostrobot .com/
Price: $127
Download it at: http://rapidshare .com/files/28349328/A-P-R.rar.html
Note: To install follow these instructions:
1) Install using the file setup.exe
2) Copy the file; article.post.robot.1.4-patch.exe
3) Paste it into the directory that you installed Article Post Robot to.
4) Double click on article.post.robot.1.4-patch.exe (the one you just pasted into the install directory).
5) Click Patch, when you get the message; file exists, over-right? - Click yes
6) Exit the article.post.robot.1.4-patch.exe program.
P.S. When you start Atricle Post Robot you may be informed that you need to install Net Framework v.2.0.50727. If this is the case, you can download it from:
http://www.microsoft .com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
Glyphuis Software
View the sales page at: http://www.glyphius .com/
Price: $135
Download it at: http://www.glyphius .com/v2/glyphius.exe

มอมแมม:
Hot Item Finder
View the sales page at: http://www.hotitemfinder .com/
Price: $37
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=05Z1Y8E4
Note: The registration key is: 1BDDA670659445855CE1A31
SEO Elite
View the sales page at: http://www.seoelite .com/
Price: $167
Download it at: http://rapidshare .com/files/17251911/Seo_Elite_4.zip.html
Keyword Elite
View the sales page at: http://www.keywordelite .com/
Price: $176
Download it at: http://downtown.vc/index.php?p...niversal.Patch.by.FOFF.zip.rar
Note: To install follow these instructions:
1) Install program by double-clicking on the KE_update13139.exe file.
2) Copy the file called: keyword.elite.patch.exe and paste it into the directory that you installed Keyword Elite (this is usually program files/keyword elite).
3) Go to that directory, double-click on the patch.exe file you just pasted in there, click on patch (when it says done exit the patch).
4) Now close down your internet connection, open up keyword elite and when it asks you for an email address etc, just click continue.
5) It should now start, re-connect to the internet and use Keyword Elite.
P.S. You will need to repeat steps 4 - 5 EVERY time you wish to use Keyword Elite.
This is annoying but it's well worth it because this is a fantastic piece of software!
RSSGM Auto Installer
View the sales page at: http://www.rssgmai .com/
Price: $47
Download it at: http://digitalbayer .com/RSSGMAI.rar
Note: To install read the; installation instructions.txt file which is included in the product folder.
Clickbank Elite
View the sales page at: http://clickbankelite-reviewed.blogspot .com/
Price: $67
Download it at: http://rapidshare .com/files/29796489/Clickelite.rar.html
Note: After download the program you will need to download another file from:
http://rapidshare .com/files/29930785/150GatheringData.rar
You should then copy the file; ClickbankElite.exe that you have download from the 2nd location and paste it into the directory that you have already installed Clickbank Elite to (replacing the original file).
Bookmarking Demon
View the sales page at: http://bookmarkingdemon .com/
Price: $97
Download it at: http://rapidshare .com/files/28143903/BMD.rar.html
Note: To install follow these instructions:
1) Install the program using the BookMarkingDemonInstaller.exe file.
2) Open up the patch folder that came with the product.
3) Copy the bookmarking.demon.2.2.0.1-patch.exe file located in the patch folder.
4) Paste the bookmarking.demon.2.2.0.1-patch.exe into the bin folder, located in the folder that you just installed Bookmarking Demon to.
5) Open the bookmarking.demon.2.2.0.1-patch.exe in the bin folder and select patch, when asked if you want to over-right the existing file, select yes.
6) Start the program, when prompted for an email/password, just click cancel and the software will start.
Niche Inspector
View the sales page at: http://www.nicheinspector .com/
Price: $97
Download it at: http://www.nicheinspector .com/latestfiles/NicheInspector.zip
Note: After download the program you will need to download another file from:
http://rapidshare .com/files/28345430/inspectAniche.zip
You should then copy the 2 files; NicheInspector_v1033.exe and prgNt.dat that you have download from the 2nd location and paste them into the directory that you have already installed Niche Inspector to (replacing the original files).
Xrumer
View the sales page at: http://www.botmaster.net/more1/
Price: $450
Download it at: http://rapidshare .com/files/29249808/XRumer.rar
Note: For install and usage instructions, follow the Help.exe file which is included the product package.
Profitsponder
View the sales page at: http://www.profitsponder .com
Price: $177
Download it at: http://rapidshare .com/files/25151071/profit-sponder-2355.zip.html
Install help: http://www.profitsponder .com/help.html
Webscraper+
View the sales page at: http://www.velocityscape .com/WebScraperPlus.aspx
Price: $419
Download it at: http://rapidshare .com/files/21993175/We-bS-cra-per_Plus_4.0.12_Full.rar
Password: iranjava
RSS To Blog
View the sales page at: http://www.rsstoblog .com/
Price: $247
Download it at: http://rapidshare .com/files/17889130/R2B4.5.zip.html
View the video tutorial at: http://rsstoblog .com/video/video2/
The Dowser Pro
View the sales page at: http://www.thedowser .com/thedowser-professional-order-page
Price: $97
Download it at: http://www.thedowser .com/free/
Download crack from: http://rapidshare .com/files/7532186/5.60.Megaloblast.rar.html
Install The Dowser Pro from the 1st location. Copy the file; TheDowser.exe from the 2nd download location and paste it into the folder that you installed The Dowser to.
Blogger Wizard
View the sales page at: http://www.bloggerwizard .com/
Price: $67
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=LZ6QHED6
Backlink Submitter
View the sales page at: http://www.backlinksubmitter .com/
Price: $67
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=ACH0LCUV
Wordpress Mass Installer
View the sales page at: http://www.wpmassinstaller .com/
Price: $69
Download it at: http://www.mediafire .com/?9yi5wzixmmn
The Design Dashboard
View the sales page at: http://www.designdashboard .com/
Price: $59.95
Download it at: http://www.getyourproduct .com/designboard/paid.html
Phantom Cloaker
View the sales page at: http://www.phantomcloaker .com/purchase.html
Price: $159.95
Download it at: http://tinyurl .com/275qog
PLR Commander
View the sales page at: http://plrcommander .com/plrc.html
Price: $49.95
Download it at: http://plrcommander .com/dlzone95473214.php
Adword Generator
View the sales page at: http://adwordgenerator .com
Price: $97
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=CLYFLOH6
Competition Dominator
View the sales page at: http://www .competitiondominator .com/
Price: $167
Download it at: http://www .competitiondominator .com/dlcd/CompetitionDominator121.exe
License Key: 3124F979-48E6-4C7D-907E-DBD8EA61ADCB
Keywords Analyzer
View the sales page at: http://www.keywordsanalyzer .com/
Price: $97
Download it at: http://www.keywordsanalyzer .com/customer_download3.htm
License Key: 3124F979-48E6-4C7D-907E-DBD8EA61ADCC
If the above license Key doesn’t work, go to: http://www.keywordsanalyzer .com/licencekeys/AddLicenceKey.asp
And create your own, be sure to use a bogus email address when registering.
Craygo
View the sales page at: http://www.craygo .com
Price: $45
Download it at: http://craygo .com/customer/download.php
Easy Blogger Creator
View the sales page at: http://www.easybloggercreator .com/
Price: $147
Download it at: http://digitalbayer .com/EasyBloggerCreatorPro.zip
Power Link Generator
View the sales page at: http://powerlinkgenerator .com/index1.htm
Price: $97
Download it at: http://www.powerlinkgenerator .com/PLG-members-area.htm
Cover Action Pro
View the sales page at: http://www.coveractionpro .com
Price: $97
Download it at: http://www.coveractionpro .com/user00186/user00186.html
Download Big Pack Of Templates: http://www.coveractionpro .com/addons/bmtp/user00092/
Amazon Hunter Pro
View the sales page at: http://www.amazonhunterpro .com/
Price: $49.95
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=CMHSY98A
Landing Page System
View the sales page at: http://www.landingpagesystem .com/
Price: $197
Download it at: http://www.megaupload .com/?d=VKOUD7AF
Article Morph
View the sales page at: http://www.articlemorph .com/sales.htm
Price: $67
Download it at: http://www.articlemorph .com/magic.htm
Xtreme Conversions
View the sales page at: http://www.xconversions .com/
Price: $147
Download it at:
http://rapidshare .com/files/29582630/ECv2.zip.html
With videos: http://rapidshare .com/files/29588099/ECALL.rar.html
Forum Fortunes
View the sales page at: http://www.fortunesfromforums .com
Price: $19.99
Download it at: http://rapidshare .com/files/28304192/forumfortunes.zip
PLR Article Pro
View the sales page at: http://www.plrarticlepro .com/homepage.html
Price: $29.97
Download it at: http://rapidshare .com/files/20592760/iamsocool4.zip
Unique Content PRO
View the sales page at: http://www.uniquecontentpro .com/
Price: $47
Download it at: http://rapidshare .com/files/21044205/iamsocool7.zip
Click Ad Equalizer
View the sales page at: http://www.clickadequalizer .com/get_started.html
Price: $97
Download it at: http://rapidshare .com/files/17196515/adq_setup.zip
Download the eBook at: http://rapidshare .com/files/17196967/adq_eBook.zip
Download the video tutorials at: http://rapidshare .com/files/17198327/adq_tutorials.zip
To get the password and username you can register here:
http://clickadequalizer .com/cb_confirm.php?detail=ADWord_Equalizer&seed=2sf565er4654sdfs54343wer5435&cbpop=D30N05SQ&cbreceipt=59VXBTT8
MySpace Friend Blaster Pro
View the sales page at: http://www.addnewfriends .com/
Price: $59.95
Download it at: http://rapidshare .com/files/18579962/QwnXh9wHQu.rar
Password: forum.iranjava.net
Install Instructions:
1) Install the program using the setup.exe file.
2) Open up the cracked folder that came with the product.
3) Copy the FriendBlasterPro.exe file located in the cracked folder.
4) Paste the FriendBlasterPro.exe file into the folder that you just installed MySpace Friend Blaster Pro.
Counter Code Enterprise
View the sales page at: http://www.countercode .com/
Price: $49
Download it at: http://rapidshare .com/files/13271338/CC.Enterprise1.6_Manual_Add-on.rar
Or: http://www.megaupload .com/?d=4WEC5DZG
Nixie Affiliate System
View the sales page at: http://www.idevspot .com/NixieAffiliate.php
Price: $29.41
Download it at: http://rapidshare .com/files/13682865/NixieAffiliate.zip.html
Swapclix
View the sales page at: http://www.swapclix .com
Price: $49.95
Download it at: http://www.swapclix .com/order2007ssk83jhs29/?cbreceipt=2GDJF3GB&detail=Swap_Clix&
GooHay
View the sales page at: http://www.GooHay .com
Price: $99.96
Download it at: http://rapidshare .com/files/28611664/gohihihaha.zip
Password: goohaysoftware
SEO Studio Enterprise Edition
View the sales page at: http://www.trendmx .com/website-promotion-optimization-software/website-promotion-software.aspx?source=adwords-seo-studio&track=adwordstrendmx&c=5&kw=Seo%20Studio&gclid=CLi2yOTznowCFSgEEAodw2a81A
Price: $329.99
Download it at: http://rapidshare .com/files/26668671/SEO.rar
Install Instructions:
Install using seo studio.exe. After installation copy the file SEOStudio.exe and paste it into the folder that you have installed to, making sure to overwrite the existing file. Run SEO Studio and then update application when asked. After update is finished and you have reached the main menu, click on "Account" then "Enter Licence Info...". Now enter any Email, Password, and License Key you like and then click on Register. You now how the full Enterprise edition of SEO Studio! Server check has been removed from start-up as well so it won't lock you out.
Idevspot .com TextAds
View the sales page at: http://www.idevspot .com/TextAds.php
Price: $19.41
Download it at: http://rapidshare .com/files/10168194/Masterminds_-_Precious_Pack_03.rar.html
Note: This download also includes 2 other pieces of software.
Million Pixel Script
View the sales page at: http://www.texmedia.de/million-dollar-script.htm
Price: $179
Download it at: http://rapidshare .com/files/10168194/Masterminds_-_Precious_Pack_03.rar.html
Note: This download also includes 2 other pieces of software.
Affiliate Network Pro
View the sales page at: http://www.alstrasoft .com/affiliate.htm
Price: $390
Download it at: http://rapidshare .com/files/10168194/Masterminds_-_Precious_Pack_03.rar.html
Note: This download also includes 2 other pieces of software.
The Blog Solution
View the sales page at: http://www.theblogsolution .com/
Price: $207
Download it at: http://rapidshare .com/files/32502876/install.zip.html
License Key: Select one of the license keys listed in the bskey.txt file
Videos:
Traffic Secrets
View the sales page at: http://www.trafficsecrets .com/
Price: $377
Download it at: http://rapidshare .com/users/AQ81U2
Note: There are 12 or more parts to this collection, download them all.
Michael’s Traffic Video’s
View the sales page at: http://www.michaelstrafficvideos .com/
Price: $97
Watch the videos at: http://www.michaelstrafficvideos .com/members/
Note: You will need to log in using the following details:
YOUR USERNAME: topjv YOUR PASSWORD: golive3rdapril
The Google Back Door
View the sales page at: http://TheGoogleBackDoor .com
Price: $198
Download it at: http://rapidshare .com/files/32702199/G0898704.zip
Free Search Engine Traffic
View the sales page at: http://www.freesearchenginetraffic .com/
Price: $47
Download it at: http://freesearchenginetraffic .com/downloads/?cbreceipt=LV77ZG2B
Traffic Imperium
View the sales page at: http://www.trafficimperium .com
Price: $97
Download it at: http://www.trafficimperium .com/members/freesignup.php
When signing up, use a bogus name and email address.
Beyond Adsense 2007
View the sales page at: http://www.beyondadsense .com/
Price: $67
Download it at: http://rapidshare .com/files/20768998/bayarea.rar.html
Affiliate of the month
View the sales page at: http://www.affiliateofthemonth .com/
Price: $37
Download it at:
Module 1: http://rapidshare .com/files/26867935/modul1.rar
Module 2: http://rapidshare .com/files/26874034/modul2.rar
Module 3: http://rapidshare .com/files/27458546/modul3.part1.rar
Module 3: http://rapidshare .com/files/27458546/modul3.part1.rar
Graphics/Templates
Instant Header Graphics
View the sales page at: http://www.instantheadderpack .com
Price: $197
Download it at: http://www.instantheaderpack .com/user000283/user000283.html
Total Value: $12,000+

thaizeal:
โอ้โหเยอะมากๆตาลายเลย ขอบคุณมากๆครับ :-* :'(
(กว่าจะอ่านจบแก่เลย ;D)

sawatdee:
:-Xเป็นลมกว่าจะอ่านหมด ขอบคุณครับ

thanzero:
เยอะ มากๆ ขอบใจจ้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป