ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 22
1  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ช่วยดู code session หน่อยค่ะ เมื่อ: 15 มีนาคม 2019, 07:51:41
session_start(); หลายที ไม่ขึ้น error เหรอครับ
ลองลบออกให้เหลืออันเดียว
แล้วก็ใช้ if($_SESSION["level"]=="0") เหมือนที่คุณ raimai บอกลองดูครับ ได้ไหม
ถ้าไม่ได้ก็ลองแสดงค่า $_SESSION["level"] ออกมาดูครับ ค่าตรงกับเงื่อนไขหรือเปล่า

if($_SESSION["$level"]=="0")

เป็น

if($_SESSION["level"]=="0")

รึเปล่า

ค่าออกมาเท่ากับ 0 ค่ะ แต่มันไม่วิ่งเข้าไปที่เงื่อนไข if($_SESSION["level"]=="0")

โค๊ด:
                    if(mysqli_stmt_fetch($stmt)){
                        if(password_verify($password, $hashed_password)){
                           
                            // Store data in session variables
                            $_SESSION["loggedin"] = true;
                            $_SESSION["id"] = $id;
                            $_SESSION["email"] = $email;       
                            $_SESSION["level"] = $level;

                            //echo ("$level"); die(); 
                            if($_SESSION["level"]=="0"){
 
                                Header("location: admin_page.php");
         
                              }       
                           
                            // Redirect user to dashboard page
                            header("location: dashboard.php");
                        } else{
                            // Display an error message if password is not valid
                            $password_err = "The password you entered was not valid.";
                        }
                    }
2  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ช่วยดู code session หน่อยค่ะ เมื่อ: 14 มีนาคม 2019, 16:17:02
if($_SESSION["$level"]=="0")

เป็น

if($_SESSION["level"]=="0")

รึเปล่า

ไม่ได้คะ ><
3  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / ช่วยดู code session หน่อยค่ะ เมื่อ: 14 มีนาคม 2019, 16:04:52
ไม่แน่ใจว่าทำตรงไหนผิดคะ ถ้าค่าส่งมาเท่ากับ 0 แล้วมันไม่วิ่งไปที่หน้า admin_page.php คะ


โค๊ด:
<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is already logged in, if yes then redirect him to dashboard page
// if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
//   header("location: welcome.php");
//   exit;
// }
 
// Include config file
require_once "inc/config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$email $password "";
$email_err $password_err "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
    
// Check if email is empty
    
if(empty(trim($_POST["email"]))){
        
$email_err "Please enter email.";
    } else{
        
$email trim($_POST["email"]);
    }
    
    
// Check if password is empty
    
if(empty(trim($_POST["password"]))){
        
$password_err "Please enter your password.";
    } else{
        
$password trim($_POST["password"]);
    }
    
    
// Validate credentials
    
if(empty($email_err) && empty($password_err)){
        
// Prepare a select statement
        
$sql "SELECT id, email, level, password FROM users WHERE email = ?";
     
        if(
$stmt mysqli_prepare($link$sql)){
            
// Bind variables to the prepared statement as parameters
            
mysqli_stmt_bind_param($stmt"s"$param_email);
            
            
// Set parameters
            
$param_email $email;
            
            
// Attempt to execute the prepared statement
            
if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
                
// Store result
                
mysqli_stmt_store_result($stmt);
                
                
// Check if email exists, if yes then verify password
                
if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){                    
                    
// Bind result variables
                    
mysqli_stmt_bind_result($stmt$id$email$level$hashed_password);
                    if(
mysqli_stmt_fetch($stmt)){
                        if(
password_verify($password$hashed_password)){
                            
// Password is correct, so start a new session
                            
session_start();
                            
                            
// Store data in session variables
                            
$_SESSION["loggedin"] = true;
                            
$_SESSION["id"] = $id;
                            
$_SESSION["email"] = $email;        
                            
$_SESSION["level"] = $level;

                            
//echo ("$level"); die();  
                            
if($_SESSION["$level"]=="0"){
 
                                
Header("location: admin_page.php");
         
                              }        
                            
                            
// Redirect user to dashboard page
                            
header("location: dashboard.php");
                        } else{
                            
// Display an error message if password is not valid
                            
$password_err "The password you entered was not valid.";
                        }
                    }
                } else{
                    
// Display an error message if email doesn't exist
                    
$email_err "No account found with that email.";
                }
            } else{
                echo 
"Oops! Something went wrong. Please try again later.";
            }
        }
        
        
// Close statement
        
mysqli_stmt_close($stmt);
    }
    
    
// Close connection
    
mysqli_close($link);
}
?>
4  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ช่วยดูโค๊ดส่งเมลหน่อยคะ รายละเอียดมันไม่เข้า เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2018, 19:39:27
ขอบคุณมากน่ะค่ะ ทุกท่าน ทำได้แล้วค่ะ  wanwan017
5  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ทำฟอร์มwordpressง่ายๆ(ยังไงครับ) เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2018, 15:23:13
ใช้ plugin เอาก็ได้ค่ะ เช่น contact form 7
6  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / ช่วยดูโค๊ดส่งเมลหน่อยคะ รายละเอียดมันไม่เข้า เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2018, 15:19:15
กำลังทำฟอร์มส่งข้อมูลคะส่งเมลได้แล้ว แต่พวกรายละเอียดมันไม่มีข้อมูล มีแต่ข้อมูลหัวข้อเมล ทำมาหลายวันแล้วไม่ได้สักที

โค๊ด:
<?php
if($_POST)
{
require(
'constant.php');
    
    
$user_name      filter_var($_POST["name"], FILTER_SANITIZE_STRING);
    
$user_email     filter_var($_POST["email"], FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    
$subject     filter_var($_POST["subject"], FILTER_SANITIZE_STRING);
    
$user_phone     filter_var($_POST["phone"], FILTER_SANITIZE_STRING);
    
$content   filter_var($_POST["content"], FILTER_SANITIZE_STRING);
    
    if(empty(
$user_name)) {
$empty[] = "<b>Name</b>";
}
if(empty($user_email)) {
$empty[] = "<b>Email</b>";
}
if(empty($user_phone)) {
$empty[] = "<b>Phone Number</b>";
}
if(empty($subject)) {
$empty[] = "<b>Subject</b>";
}
if(empty($content)) {
$empty[] = "<b>Comments</b>";
}

if(!empty($empty)) {
$output json_encode(array('type'=>'error''text' => implode(", ",$empty) . ' Required!'));
        die(
$output);
}

if(!filter_var($user_emailFILTER_VALIDATE_EMAIL)){ //email validation
    $output json_encode(array('type'=>'error''text' => '<b>'.$user_email.'</b> is an invalid Email, please correct it.'));
die($output);
}

//reCAPTCHA validation
if (isset($_POST['g-recaptcha-response'])) {

require('component/recaptcha/src/autoload.php');

$recaptcha = new \ReCaptcha\ReCaptcha(SECRET_KEY, new \ReCaptcha\RequestMethod\SocketPost());

$resp $recaptcha->verify($_POST['g-recaptcha-response'], $_SERVER['REMOTE_ADDR']);

  if (!$resp->isSuccess()) {
$output json_encode(array('type'=>'error''text' => '<b>Captcha</b> Validation Required!'));
die($output);
  }
}

$toEmail "xxx@gmail.com";
$mailHeaders "From: " $user_name "<" $user_email ">\r\n";
if (mail($toEmail"Contact Mail"$content$mailHeaders)) {
    $output json_encode(array('type'=>'message''text' => 'Hi '.$user_name .', thank you for the comments. We will get back to you shortly.'));
    die($output);
} else {
    $output json_encode(array('type'=>'error''text' => 'Unable to send email, please contact'.SENDER_EMAIL));
    die($output);
}
}
?>

7  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / ช่วยหน่อยคะ ค้นหาหน้า 2 กดไม่ได้ เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 17:40:41
แก้ code ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร

ทำค้นหาจาก $searchemail ใช้ได้ปกติกดไปหน้าอื่นได้ แต่พอทำ
ค้นหาจาก $searchname ข้อมูลมาปกติ แต่พอกดไป page ที่ 2 ข้อมูลมันมาหมดเลยค่ะไม่ได้กรองเฉพราะที่เราทำไว้

โค๊ด:
<?PHP
include("../public_inc.php");
?>
<?PHP
connectdb();
charSetThai();
loadControl();

$page = "menu3";

$searchname = $_GET["txtSearchIntell1"];

$searchemail = $_GET[urlencode("txtSearchIntell2")];
$pro=$_GET["pro"];

$Search_Requ = trim($requ["Select"]);

if ($Search_Requ) {
$sqlWhere = " AND (IntelligenceID = $Search_Requ) ";
} else {
$sqlWhere = "";
}

if ($_SERVER['SCRIPT_NAME']) {
$scriptnamePT = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
}
if ($_SERVER['QUERY_STRING']) {
$scriptnamePT .= "?" . $_SERVER['QUERY_STRING'];
$scriptnameQureyPT = "?" . $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
$PageReferT = "expert.php" . $scriptnameQureyPT;

//mustLoginMember('th', $PageReferT);

//$activelogin = $_SESSION["activelogin"];
$sqlM = "SELECT * FROM mc_tblmember WHERE Email='$activelogin'";
$queM = mysql_query($sqlM);
if ($queM) {
$rwM = mysql_fetch_array($queM);
$Referencenumber = convertToText(stripStr($rwM["Referencenumber"]));
$FirstName = convertToText(stripStr($rwM["FirstName"]));
$LastName = convertToText(stripStr($rwM["LastName"]));
}

$sqlTopMenu_Rev1 = "SELECT * FROM mc_tblstatusstaticmenu";
$queTopMenu_Rev1 = mysql_query($sqlTopMenu_Rev1);
if ($queTopMenu_Rev1) {
while ($rwTopMenu_Rev1 = mysql_fetch_array($queTopMenu_Rev1)) {
$StaticMenuID_Rev1 = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["MenuID"]));
$TopMenuTitleThai_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["MenuTitleThai"]));
$TopMenuTitleEng_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["MenuTitleEng"]));
$TopMenuOnlineStatus_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["OnlineStatus"]));
$TopMenuDescriptionThai_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["DescriptionThai"]));
$TopMenuDescriptionEng_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["DescriptionEng"]));
$TopMenuKeywordsThai_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["KeywordsThai"]));
$TopMenuKeywordsEng_Rev1[$StaticMenuID_Rev1] = convertToText(stripStr($rwTopMenu_Rev1["KeywordsEng"]));
}
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>
<?= $TopMenuTitleThai_Rev1[6] ?>
</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<meta name="Description" id="Description" content="<?=$TopMenuDescriptionThai_Rev1[6]?>" />
<meta name="keywords" content="<?=$TopMenuKeywordsThai_Rev1[6]?>">
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/menu_intelligence.css">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="css/script.js"></script>
</head>
<body style="margin:0px; padding:0px; text-align:center; background-color:#fafafa;">
<div class="wrapper">
<?PHP include("include_header.php"); ?>
<table width="100%" bgcolor="#161616" border="0">
  <tr>
    <td align="center"><?PHP include("include_menu.php"); ?></td>
  </tr>
</table>
<table width="1150px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td width="300px" style="padding-top:50px" align="left" valign="top">
    <div style="width:250px">
    <strong style="font-size:20px; color:#000; text-decoration:none">
       ประเภทหน่วยงาน
      </strong>
       <ul style="padding:0px 0px 0px 10px">
        <li style="list-style:circle; font-weight:bold; padding:5px"><a href="provider.php?pro=CB" style="font-size:12px; <? if($pro == 'CB'){ echo "color:#03C;"; }else{ echo "color:#000;"; } ?> text-decoration:none;">หน่วยรับรองระบบ (CB)</a></li>
        <li style="list-style:circle; font-weight:bold; padding:5px"><a href="provider.php?pro=IB" style="font-size:12px; <? if($pro == 'IB'){ echo "color:#03C;"; }else{ echo "color:#000;"; } ?> text-decoration:none;">หน่วยตรวจ (IB)</a></li>
        <li style="list-style:circle; font-weight:bold; padding:5px"><a href="provider.php?pro=CBSA" style="font-size:12px; <? if($pro == 'CBSA'){ echo "color:#03C;"; }else{ echo "color:#000;"; } ?> text-decoration:none;">หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย</a></li>
        <li style="list-style:circle; font-weight:bold; padding:5px"><a href="provider.php?pro=EX" style="font-size:12px; <? if($pro == 'EX'){ echo "color:#03C;"; }else{ echo "color:#000;"; } ?> text-decoration:none;">ห้องปฏิบัติการทดสอบ</a></li>
        <li style="list-style:circle; font-weight:bold; padding:5px"><a href="provider.php?pro=TS" style="font-size:12px; <? if($pro == 'TS'){ echo "color:#03C;"; }else{ echo "color:#000;"; } ?> text-decoration:none;">ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ</a></li>
       </ul><br/>
        <?PHP
include("../include_columnright_search_provider.php");
?>
        </div>
        </td>
    <td align="left" style="padding-top:30px;" valign="top"><img src="../images/intelligence/header_provider.jpg" border="0"/><br/><br/>
             <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="contentContainer">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td class="textContainter">
                      เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)  โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)<br/><br/>
</td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>

          <table width="100%">
                    <?PHP
    $ProviderPage = 10;
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];
$pageNum = 1;
if (isset($_GET['page'])) {
$pageNum = $_GET['page'];
}
$startRowQuery = ($pageNum - 1) * $ProviderPage;

$condition = '1';
if($searchname != ''){ $condition .= " AND ProviderName Like '%{$searchname}%'" ;}
if($searchemail != '') {$condition .= " AND Email Like '$searchemail' " ;}
    if($pro != ''){$condition .= " AND ProviderType Like '%{$pro}%'" ;}

$sqlProvider = "SELECT * FROM mc_tblserviceprovider WHERE $condition";
$querylimit = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $sqlProvider, $startRowQuery, $ProviderPage);

//$querylimit = sprintf("%s LIMIT %d", $sql, $startRowQuery);
$Query = mysql_query($querylimit);

if (isset($_GET['totalRows'])) {
$totalRows = $_GET['totalRows'];
} else {
$allQuery = mysql_query($sqlProvider);
if ($allQuery) {
$totalRows = mysql_num_rows($allQuery);
}
}

$totalPages = ceil($totalRows / $ProviderPage);

                    $queProvider = mysql_query($querylimit);
                    if ($queProvider) {
                        while ($rwProvider = mysql_fetch_array($queProvider)) {
                            $Provider_Name = convertToText(stripStr($rwProvider["ProviderName"]));
$Provider_Contact = convertToText(stripStr($rwProvider["Contact"]));
                            $Provider_Address = convertToText(stripStr($rwProvider["Address"]));
                            $Provider_Telephone = convertToText(stripStr($rwProvider["Telephone"]));
                            $Provider_Fax = convertToText(stripStr($rwProvider["Fax"]));
                            $Provider_Email = convertToText(stripStr($rwProvider["Email"]));
                            $Provider_Website = convertToText(stripStr($rwProvider["Website"]));
                    ?>
                    <tr bgcolor="#F3F3F3">
                        <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>หน่วยรับรอง</strong></td>
                        <td style="padding:5px 5px 5px 10px"><strong><?=$Provider_Name?></strong></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>ที่อยู่</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px"><?=$Provider_Address?></td>
                    </tr>
                     <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>ชื่อผู้ติดต่อ</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px"><?=$Provider_Contact?></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>โทรศัพท์</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px"><?=$Provider_Telephone?></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>แฟกซ์</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px"><?=$Provider_Fax?></td>
                    </tr>
                     <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>อีเมล์</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px">
                        <? if ($Provider_Email != "-"){
                        echo "<a href='mailto:".$Provider_Email."'>";
}
?>
<?=$Provider_Email?>
                        <? if ($Provider_Email != ""){
                        echo "</a>";
}
?>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#F3F3F3">
                    <td width='150px' style="background-color:#333; padding:5px 5px 5px 10px; color:#FFF"><strong>เว็บไซต์</strong></td>
                    <td style="padding-left:10px">
                        <? if ($Provider_Website != "-"){
                        //echo "<a href='http://".$Provider_Website."'>".$Provider_Website;
echo "<a href='http://".$Provider_Website."'>";
}
?>
<?=$Provider_Website?>
                        <? if ($Provider_Website != ""){
                        echo "</a>";
}
?>
</td>
                    </tr>
                    <tr><td colspan="2" height="10"></td></tr>
                    <?PHP
                                }
                            }
                    ?>
              </table>
              <br/>
              <br/>
              <br/>
              <div align="center" style="width:840px; word-wrap: break-word;">
                <?PHP
if ($totalPages > 1) {
                  ?>
                <?PHP
                    for ($count = 0; $count < $totalPages;) {
                    $num = $count   1;
                    if ($pageNum == $num) {
                        echo "|&nbsp;<strong><span style="color: #183E8D;">$num</span></strong>&nbsp;";
                    } else {
echo "|&nbsp;<a href="provider.php?page=$num&ProviderScope=$scope&ptype=$pro" style='text-decoration:none'><span style="color: #333333;">$num</span></a>&nbsp;";
// echo "|&nbsp;<a href="provider_search_list.php?page=$num&serviceprovider=$condition&pro=$pro" style='text-decoration:none'><span style="color: #333333;">$num</span></a>&nbsp;";
//echo "|&nbsp;<a href="provider.php?page=$num&ProviderScope=$scope&ptype=$ptype" style='text-decoration:none'><span style="color: #333333;">$num</span></a>&nbsp;";
                    }
                    $count  ;
                } //end count page
                    echo "|";
                  ?>
                <?PHP
                }
               
                  ?>
              </div>     
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<!--<div id="footer">Copyright 2014 &copy; Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.</div>
<!-- BEGIN GOOGLE ANALYTICS CODE -->
<script type="text/javascript">
 
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16046740-2']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
 
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? '[url]https://ssl[/url]' : 'http://www')   '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 
</script>
<!-- END GOOGLE ANALYTICS CODE -->

</body>
</html>
8  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: insert ข้อมูลไม่ได้ ไม่มี error เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2017, 16:12:05
เอิ่มมม พอดูโค้ด

ทำไมในวงเล็บ
if(isset($_POST['btn-save']))

เขียนแบบนั้นละครับ = =

เข้าใจว่าให้รับค่ามาจากฟอร์มคะ มันต้องเป็นยังไง ><"
ลองคิวรี่ที่ phpmyadmin แล้วถ้าตัด password ออกข้อมูลเข้า database เริ่มงงๆ
9  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: insert ข้อมูลไม่ได้ ไม่มี error เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2017, 15:33:27
ใส่แล้วก็ไม่ได้ค่ะ  wanwan006
10  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / insert ข้อมูลไม่ได้ ไม่มี error เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2017, 13:32:18
insert ข้อมูลไม่ได้ ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรคะ หาไม่เจอช่วยดูหน่อย

อ้างถึง
string(136) "INSERT INTO employee(emp_name,emp_surname,emp_email,status,rule_id) VALUES('a1','a2','it@gmail.com','1234','1','2')"


โค๊ด:
<?php
session_start
();
include_once &
#39;../inc/dbconnect.php&#39;;

if(!isset($_SESSION[&#39;empSession&#39;]))
{
    
header("Location: index.php");
}

//echo "<pre>";
//print_r($_POST);
//echo "</pre>";

$query $MySQLi_CON->query("SELECT * FROM employee WHERE emp_id=".$_SESSION[&#39;empSession&#39;]);
$userinfo=$query->fetch_array();


 if(isset(
$_POST[&#39;btn-save&#39;]))
{
 
// variables for input data
 
$emp_name $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;emp_name&#39;]));
 
$esurname $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;emp_surname&#39;]));
 
$email $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;emp_email&#39;]));
 
$epassword $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;password&#39;]));
 
$status $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;status&#39;]));
 
$rule_id $MySQLi_CON->real_escape_string(trim($_POST[&#39;rule_id&#39;]));
 
 // sql query for inserting data into database
 
        
$query "INSERT INTO employee(emp_name,emp_surname,emp_email,status,rule_id) 
                  VALUES(&#39;
$emp_name&#39;,&#39;$esurname&#39;,&#39;$email&#39;,&#39;$epassword&#39;,&#39;$status&#39;,&#39;$rule_id&#39;)";
        
mysql_query($query);
        
mysql_close();


var_dump($query);
/*echo "<pre>";
print_r($_POST);
echo "</pre>";*/
 
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Welcome - <?php echo $userinfo[&#39;emp_email&#39;]; ?></title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link href="asset/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <style>
        .content {
            margin-top: 80px;
        }
    </style>

</head>
<body>

<!-- .nav menu start -->

<!-- .nav menu end -->

        <tr>
          <td colspan="2" class="green"><? include ('menu_backend.php');?></td>
        </tr>

    <div class="container">
        <div class="content">
            <h2>Add Employee</h2>
            <hr />
    </div>
    <br>

            </form>
            <br />

<div class="container">

<form method='post'>
<!-- <form action="employee_add2.php" method="post"> -->
 
    <table class='table table-bordered'>
 
        <tr>
            <td>First Name</td>
            <td><input type='text' name='emp_name' class='form-control' required></td>
        </tr>
 
        <tr>
            <td>Last Name</td>
            <td><input type='text' name='emp_surname' class='form-control' ></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Email</td>
            <td><input type='text' name='emp_email' class='form-control' ></td>
        </tr>
 
        <tr>
            <td>Password</td>
            <td><input type='password' name='password' class='form-control' ></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Status</td>
            <td><input type='text' name='status' class='form-control' ></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Rule</td>
            <td><input type='text' name='rule_id' class='form-control' ></td>
        </tr>
 
        <tr>
            <td colspan="2">
            <button type="submit" class="btn btn-primary" name="btn-save">
            <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Add New </button> 
            <a href="index.php" class="btn btn-large btn-success"><i class="glyphicon glyphicon-backward"></i> &nbsp; Back </a>
            </td>
        </tr>
 
    </table>
</form>
</div>    </div><center>
        </center>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
11  Host and Domain / Host & Domain (general) / Re: [รีวิว] Hosting จาก P&T Hosting เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 13:00:23
หลังๆ support คุยไม่รู้เรื่องคะ บางทีถามไปอีกอย่างตอบมาอีกอย่าง โทรเข้าไปสอบถามไม่มีการส่งต่องานกันในทีม
แล้วจะให้เราเปิด chmod เป็น 777 เพื่อใช้งาน ตรงนี้ไม่ปลื้มคะ มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า
12  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / อยากดึงชื่อเวลาที่ login มาแสดง navbar ยังไงคะ เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 20:59:39
จะเช็คค่าเวลาที่ login แล้วให้แสดงชื่อที่เมนู dropdown ยังไงค่ะ

โค๊ด:
<?php
include ("checksession.php");
include (
"DB.php");

$conn Conn2DB();
$strSQL="
          SELECT *
          FROM employee
          WHERE (create_by =  '
$sess_empid'
          OR emp_id =  '
$sess_empid')
          AND isworking =  'T' "
;
$cmdQuery =  mysqli_query($conn,$strSQL);
$num_rows mysqli_num_rows($cmdQuery);

$cmdQuery1 mysqli_query($conn,$strSQL);
mysqli_num_rows($cmdQuery1)
?>

โค๊ด:
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li class="dropdown">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a href="#">Action</a></li>
            <li><a href="#">Another action</a></li>
            <li><a href="#">Something else here</a></li>
            <li role="separator" class="divider"></li>
            <li><a href="#">Separated link</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
13  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ช่วยดูหน่อยค่ะ mysqli ไม่รู้ผิดตรงไหน เมื่อ: 05 มิถุนายน 2016, 22:52:38
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ ^^

อ้างถึง
$row2 = mysqli_fetch_array($result2, MYSQLI_BOTH);
14  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: ช่วยดูหน่อยค่ะ mysqli ไม่รู้ผิดตรงไหน เมื่อ: 05 มิถุนายน 2016, 22:46:59
พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับ
$strSql2
$result2 = mysqli_query($conn,$strSQL2);

ได้แล้วค่ะ แต่มันขึ้นแบบนี้
อ้างถึง
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, object given in
15  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / ช่วยดูหน่อยค่ะ mysqli ไม่รู้ผิดตรงไหน เมื่อ: 05 มิถุนายน 2016, 22:39:33
ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนค่ะ ขึ้นแบบนี้หาไม่เจอ
อ้างถึง
Notice: Undefined variable: strSQL2 in

โค๊ด:
if($sess_level>1){
$strSql2 = "SELECT cases.work_by FROM cases  WHERE cases.case_ID ='$case_ID' AND cases.work_by IS NULL  ";
$result2 = mysqli_query($conn,$strSQL2);
$row2 = mysqli_fetch_array($conn, $result2);
//echo "row=> ".$row;
if($row2 == "") {?>
16  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / Re: สอบถามเรื่อง mysqli_fetch_array() หน่อยค่ะ เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 22:47:00
โค๊ด:
$bg = '';
เอาไปวางไว้ก่อน while ครับ

* error มันประมาณว่าไม่มีการเซตค่าตัวแปร $bg แต่มีการเอาไปเปรียบเทียบครับ

ว้าววววว ได้แล้ววววว ขอบคุณมากค่ะ
17  พัฒนาเว็บไซต์ / Programming / สอบถามเรื่อง mysqli_fetch_array() หน่อยค่ะ เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 22:42:21
พอดีเขียนโค๊ดแล้วเช็คดู มันผิดที่การใช้งาน fetch_array() คิดไม่ออกว่าผิดยังไงค่ะ

error ที่เกิดขึ้น
อ้างถึง
Notice: Undefined variable: bg in D:\xampp\htdocs\xxx\user_main.php on line 110

โค๊ดที่ผิด
โค๊ด:
<?php
$i=$pagelen*($page-1)+1;

while($fetchArray=mysqli_fetch_array($cmdQuery1)){
if($bg == "#FFFFFF") {  
$bg "#E7E9EB";
} else {
$bg "#FFFFFF";
}
?>
18  อื่นๆ / Cafe / Re: เบื่อพวกทำ seo แต่ไปกวนชาวบ้าน (ขอระบาย) เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 19:56:19
ทั้งบล๊อคทั้งแบน มาทุกวัน เบื่อ...อยู่เชียงใหม่ด้วย สงสัยต้องจัดคนไปเยี่ยมบ้านสักหน่อยน่ะค่ะ
19  อื่นๆ / Cafe / เบื่อพวกทำ seo แต่ไปกวนชาวบ้าน (ขอระบาย) เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 14:54:15
เจ้านี้หลายรอบล่ะค่ะ น่าจะเป็นคนในบอร์ดแห่งนี้ ลบแบนไปก็มาใหม่อีก
จะโพสไม่ว่าแต่ให้มันถูกที่หน่อย ตอนเปิดให้โพสประกาศทั่วไปก็โพสผิดอ้างถึง
หน้าแรกของเว็บไซต์: http://www .โปรแกรมโพสเว็บบอร์ด.net
หน้าสินค้า: http://www.xn--12c2bractuobe5b...a5b2sjang8gte.net/services.php
หน้าติดต่อ: http://www.xn--12c2bractuobe5b9a5b2sjang8gte.net/contact.php
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=34AgjaByerM
Name: SEO Smart Post
Phone: 087-1736064
Email-Address: seosmartpost@gmail.com
Address: 250 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Enterprise: โปรแกรมโพสเว็บบอร์ด โปรโมทเว็บติดอันดับ Google
20  Host and Domain / Host & Domain (general) / Re: สอบถามเรื่องการโดนยิง IP Vps เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 11:29:43
ถูกอย่างที่คุณ x-script กล่าวไว้ค่ะ ไอพีเดียว ใช้ firewall กันอยู่ ถ้า firewall มี feature IPS ก็พอช่วยได้นิดนึงค่ะ
แต่ถ้าจะให้ดีต้องลองทำ Access-list ที่ hardware ของ switch ดูค่ะ
หน้า: [1] 2 3 ... 22